PLEASE SHARE WIDELY. TO CORRECT VM DUTERTE’S STATEMENT AND ACCOUNT OF THE MAY 30 INCIDENT AT NAKASHIN.

 

KILUSANG MAYO UNO – SOUTHERN MINDANAO
SULAT PAMAHAYAG
Hunyo 1, 2016

KMU gikadismaya ang gibuhat ni Bise Mayor Paolo Duterte

Gikadismaya sa Kilusang Mayo Uno Southern Mindanao ang gibuhat ni Bise Mayor Paolo Duterte atubangan sa mga nagwelgang trabahante niadtong Mayo 30 sa Nakashin Davao International, Inc. sa Malagamot Panacan, Davao City.

Dakong gikakurat sa Kilusang Mayo Uno ug mga nagwelgang trabahante sa Nakashin Davao International ang kalit nga pagpangasaba ug pagbalikas ni BM Duterte ngadto kay Ka Romualdo “Dodong” Basilio, rehiyunal nga opisyal sa KMU-SMR niadtong adlawa.

Walay kamatuoran ang pasangil ni BM Duterte ngadto kay Dodong Basilio nga siya ang hinungdan nganong nahugno ang negosasyon ngadto sa tag-iya sa Nakashin kabahin sa mga gipangayo sa mga nagwelgang trabahante.

Walay kamatuoran ang gisaysay ni BM Duterte nga niadtong Sabado nagkasinabot na ang mga trabahante ug siya nga tanggalon na sa mga nagwelgang trabahante ang ilang barikada atubangan sa kompanya.

Ang tinuod, si BM Duterte nakighinabi sa mga trabahante tungod miduol ang tag-iya sa Nakashin ngadto kaniya ug mihangyo nga tanggalon na ang barikada aron makapadayon sila sa operasyon. Niadtong Sabado (Mayo 28) atol sa pakighinabi ni BM Duterte sa mga trabahante, nagkasinabot nga andam ang mga trabahante nga tanggalon ang ilang barikada kung aduna nay kasabotan mahitungod sa mga gipangayo sa mga trabahante ug ang kompanyang Nakashin.

Sa nahitabong pakighinabi niadtong Sabado, misulti si BM Duterte nga misugot na kuno ang tag-iya sa Nakashin nga ihatag ang mga gipangayo sa mga trabahante susama sa backwages ug pagregularisa kanila sa kompanya. Misulti si BM Duterte nga nag-andam sila og draft nga kasabotan ug maghatag sila og kopya niadtong adlawa (Sabado) ngadto sa mga trabahante.

Naghulat ang mga trabahante hantud gabii niadtong Sabado apan walay miabot nga draft nga kasabotan gikan sa buhatan ni BM Duterte. Tungod sa walay kasabotan nga nahitabo tali sa mga trabahante ug Nakashin niadtong Sabado wala sab gitanggal sa mga trabahante ang ilang barikada.

Ang mga trabahante ang naghukom nga ipadayon ang pagwelga ug dili gikan kay Dodong Basilio nga maoy ginapagawas ni BM Duterte. Naghulat ang mga trabahante sa gisaab nga kasabotan nga gikahinaman sa mga trabahante. Apan ang maong kasabotan wala miabot ug nahitabo.

Ang pagbalikas ug pagbusabos ni BM Duterte kay Ka Dodong Basilio sama sa “Putang ina ka…” “Ikaw ra makinabang ani”… “Ugok”….” “Putang ina, badyak-badyakan tika dira karon…” “Bungol man siguro ka… tan-awa imong tiyan dako kaayo…” usa ka pagbinastos nga dili angay buhaton sa usa ka opisyal sa gobyerno ilabina sa kondukta sa negosasyon sa labor dispute. Ang maong abusadong binuhatan dili angay palagpason.

Dugang pa niini, ang pagtim-aw ni Atty. Manases “Mans” Carpio, nga bayaw ni BM Duterte ug asawa ni incoming Mayor Inday Sara Duterte didto sa picketline isip abogado sa Nakashin Davao Int’l gilantaw sa KMU isip usa ka conflict of interest.

Ang Nakashin mao ang unang misupak sa balaod ug dili ang mga nagwelgang mga trabahante. Adunay “labor-only contracting” o pagpatrabaho sa kontraktwal nga mga trabahante sa mga trabahong adunay direktang kalambigitan sa negosyo sa kompanya o “usually necessary and desirable services” usa ka iligal ilalom sa balaod. Ang kalit nga pagtanggal sa mga trabahante tungod giduso nila ang ilang katungod alang sa regular nga trabaho usa ka pagsupak sa balaod nga gibuhat sa Nakashin. Ang maong kahimtang wala gilantaw ni BM Duterte.

Dugay nang panahon gibuhat sa Nakashin ang iligal nga binuhatan nga naghikaw sa katungod sa mga trabahante sa kasegurohan sa trabaho. Gawas pa kana sa mga mangtas nga pagtratar sa Nakashin sa mga trabahante nga ginapatrabaho mokabat sa 14 ka oras matag adlaw nga dili pwedeng molingkod.

Dili lang ang 75 ka mga nagwelgang trabahante ang biktima sa paghikaw sa iligal nga binuhatan sa Nakashin apan lakip niini ang kapin 200 ka mga trabahante nga nagtrabaho sa kompanya.

Kung tinuod nga motabang si BM Duterte sa mga trabahante, nganong dili niini unahon ipatuman ang balaod mahitungod sa pagdili sa labor-only contracting ug ang mangtas nga pagtratar sa Nakashin sa ilang mga trabahante?

Ang pagbusabos ni BM Duterte kay Dodong Basilio usa ka pagbusabos sa mga trabahante ug sa KMU, nga sa kinauyukan pagdapig sa mga kapitalista. Si Ka Dodong Basilio 29 na ka tuig nga lider sa mga mamumuo nga napamatud-ang ligdong ug tinuoray nga nagadapig sa mga mamumuo. Nagpabilin nga simple ang kinabuhi ni Ka Dodong Basilio ug sukad kaniadto ug hangtod karon wala midawat og bisan unsang personal nga pabor o mga suborno gikan sa kapitalista.

Dakong sukwahi ang gibuhat ni BM Duterte sa baruganan sa iyang amahan nga si Presidente Rodrigo Duterte nga mibarog alang sa pagwagtang sa kontraktwalisasyon sa nasud.

Ang kontraktwalisasyon usa ka iskema nga gipahamtang ilalom sa neoliberal nga polisiya sa sistemang kapitalismo. Ang pagwagtang sa kontraktwalisasyon nanginahanglan ug mahukmanong lakang alang sa mga nag-ulo sa nasud nga kinahanglan hatagan og supremasiya ang katungod sa mga trabahante sa kaseguruhan sa trabaho.

Among gipangayo ngadto kay BM Duterte ang pagpangayo og dispensa sa iyang sayop nga binuhatan. Ang KMU-SMR wala gibalewala ang paningkamot ni BM Duterte nga makiglinya sa tag-iya sa Nakashin. Apan dili lisensya ang iyang kasamtangang istatus sa katilingban nga dili siya morespeto ngadto sa ubang tawo, ilabina mga yano nga trabahante.

Sa kataposan, among ginapadangat ngadto kay Presidente Rodrigo Duterte ang kasamtangang panghitabo ug kahimtang sa mga nagwelgang trabahante. Among gilauman ang iyang hinanaling pagtabang ngadto sa mga trabahante nga giwad-an og panginabuhian.###

Reference Person:
Carl Anthony “Carlo” Olalo
Secretary-general, KMU Southern Mindanao
09123861000

 Kmu Southern Mindanao Region's photo.
LikeShow more reactions

Comment

Advertisements
This entry was posted in strike and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s