Tag Archives: Nagkahiusang Mamumuo sa Suyapa Farms (NAMASUFA)

Workers are Rising

Advertisements

Video | Posted on by | Tagged , , , | Leave a comment

VICTORY FOR THE WORKERS

SUMIFRU bows to unions to avert strike, reinstates 141 suspended banana plantation workers. Kadaugan para sa masang nilupigan! Kadaugan para sa tunay, palaban, makabayang unyonismo! Daghang salamat!

Image | Posted on by | Tagged , | Leave a comment